Berichten rond verborgen hints en aanwijzingen
Gebruikersavatar
29 apr 2018, 00:08
Wouterc schreef:Even had ik gedacht dat die zes minuten te laat komen kon slaan op de tijd wanneer Joke (en Steve) gevonden worden. De tijd was 1 uur en 4 minuten, was de bedoeling misschien om te proberen daar 1 uur en 6 minuten van te maken? "Ik kom overal 6 minuten te laat" = "ze vinden mij 6 minuten te laat" in deze opdracht.

Maar zoveel factoren kunnen die tijd beïnvloeden, dat dit waarschijnlijk vrijwel niet te doen is om zo te doen uitkomen dat het exact 6 minuten is. Het zou knap zijn moest de mol dat klaarspelen, maar ik vrees dat deze theorie te ver gezocht is...

Bedankt Wouter. Voor mij ook niet, temeer er met marges gewerkt wordt. Wie komt er nog in beeld binnen die marge? Dat is toch niet alleen Joke? Ik ben het zelfs niet gaan checken.
Mocht Joke nu elke aflevering stipt op 6m in beeld staan, dan is het "de" hint. Maar dat is hier niet het geval dus niet een hint voor mij.
Gebruikersavatar
29 apr 2018, 08:00
Wouterc schreef:(...) ik vrees dat deze theorie te ver gezocht is...


Helaas, WouterC. Op 19 april zat je nochtans dicht bij de oplossing... :roll:
Gebruikersavatar
29 apr 2018, 08:01
Jay-Lo schreef:(...) Ik ben het zelfs niet gaan checken. Mocht Joke nu elke aflevering stipt op 6m in beeld staan, dan is het "de" hint. Maar dat is hier niet het geval dus niet een hint voor mij.


Tja...
Gebruikersavatar
29 apr 2018, 09:02
lucu schreef:Helaas, WouterC. Op 19 april zat je nochtans dicht bij de oplossing... :roll:


Mijn veronderstelling van 6 minuten te laat komen bij die grafkisten he... niet de hele thread.

Enne... wat was er op 19 april?
Gebruikersavatar
29 apr 2018, 09:22
lucu schreef:@Frolva:

Als die pancarte fout was, wat ik betwijfel, dan verwacht ik dat dit door de productieploeg officieel wordt rechtgezet.
Tot nader order ga ik uit van wat we te zien en te horen krijgen tijdens het programma, niet van wat andere forumgebruikers zeggen hoe het eigenlijk had moeten zijn...

Is dat fair enough?

Het is echt wel zoals Frolva zegt hoor.
4 en 5 waren voor Joke en Steve nodig om uit hun kist te geraken, maar na 3 en het doorgeven van de code voor de schoppen moesten ze zelf niets meer doen.
Misschien moeten we eens opnieuw beluisteren hoe GDC het precies verwoordt bij het uitleggen van de proef. Misschien zegt hij iets als "Joke en Steve hebben 5 raadsels nodig om uit hun kist te geraken". Dat is niet hetzelfde als "Joke en Steve moeten 5 raadsels oplossen".
Gebruikersavatar
29 apr 2018, 09:23
Mateo schreef:Hoor en zie ik hier nu een schoolmeester, zo links en rechts? Hoe was dat spreekwoord ook alweer: iets met een steen en werpen en 'zonde' meen ik.

Alweer de bijbelse toer op...
Gebruikersavatar
29 apr 2018, 09:35
chicawah schreef:Het is echt wel zoals Frolva zegt hoor.
4 en 5 waren voor Joke en Steve nodig om uit hun kist te geraken, maar na 3 en het doorgeven van de code voor de schoppen moesten ze zelf niets meer doen.
Misschien moeten we eens opnieuw beluisteren hoe GDC het precies verwoordt bij het uitleggen van de proef. Misschien zegt hij iets als "Joke en Steve hebben 5 raadsels nodig om uit hun kist te geraken". Dat is niet hetzelfde als "Joke en Steve moeten 5 raadsels oplossen".


Ik schreef dat ik betwijfel dat die pancarte fout was, dus vond ik ze OK. Toch?
Bovendien is heel deze kwestie gisterenavond helemaal uitgeklaard...
Gebruikersavatar
29 apr 2018, 09:36
chicawah schreef:Alweer de bijbelse toer op...


Ook dit werd gisteren helemaal uitgeklaard...
Gebruikersavatar
29 apr 2018, 09:41
lucu schreef:Ik schreef dat ik betwijfel dat die pancarte fout was, dus vond ik ze OK. Toch?
Bovendien is heel deze kwestie gisterenavond helemaal uitgeklaard...

Ja, ik weet het. Ik was gisterenavond niet thuis en had dus een grote leesachterstand. Vanmorgen aan het lezen geslagen en gereageerd op wat ik las zonder het item eerst volledig uit te lezen.
Joke zou zeggen "Sjtoem van mi". :D
Gebruikersavatar
29 apr 2018, 12:07
lucu schreef:Ik baseer mijn zesde-minuuthypothese op de kandidatenfiche van Joke.

Afbeelding

Het viel me op dat in aflevering 1 Joke de eerste is die de woorden "de mol" uitspreekt. Dat gebeurt goed zes minuten in die aflevering. Toeval?

Daarom ging ik bij de eerste vier afleveringen na wat er omstreeks de zesde minuut getoond en/of gezegd wordt: zijn er bruuske overgangen naar Joke, is ze in beeld, wordt er over haar gesproken, enzovoort.


DE ZESDE-MINUUTHYPOTHESE 2.0: WAAROM JOKE DE MOL IS

DE ZESDE MINUUT

Als Joke vanavond tijdens de zesde aflevering van DE MOL niet prominent in beeld verschijnt tijdens de zesde minuut, dan betekent dat (nog) geen weerlegging van de zesde-minuuthypothese. De reden hiervoor kan je afleiden uit de overzichtstabel een beetje verderop. Ik vermoed dat de duidelijkste zesde-minuutverschijningen gereserveerd waren voor afleveringen 3, 4 en 5, dat er een afleider werd gestopt in aflevering 1, terwijl aflevering 2 een buitenbeentje is, omdat het daar in de RABID JOKE-opdracht een en al JOKE is wat de klok slaat en dit zelfs letterlijk op de zesde minuut sharp (06:00!). Voor afleveringen 6 en 7 verwacht ik dat er ietsje omzichtiger met Jokes verschijningen zal worden omgesprongen, omdat de groep intussen tot vijf en straks op het einde van aflevering zes tot slechts vier kandidaten herleid zal zijn… Daarom verbind ik de geldigheid van deze hypothese aan het scherm van JOKE. Is dat tweemaal groen, dan weten we pas in de finale over twee weken of de hypothese juist was. Is het scherm daarentegen rood, dan moeten we de hypothese verwerpen en dan mogen jullie mij met pek en veren uit RABID COUNTY verbannen…

TEGENWERPINGEN

Sommige ‘molloten’ vinden de zesde-minuuthypothese slechts geldig als Joke in alle afleveringen precies op de zesde minuut in beeld komt. Ik ben het daar niet mee eens, omdat ik deze hypothese vanaf het begin uitdrukkelijk verbonden heb aan de kandidatenfiche van Joke en daarin staat niet dat ze overal precies 6 minuten te laat komt. Hopelijk kan ik die molloten tevredenstellen met het veel mooiere en betekenisvollere tijdstip 06:06. Precies op dat tijdstip duikt Joke op in afleveringen 1, 3 en 4. Wie de voorkeur geeft aan tijdstip 06:00 wordt op zijn wenken bediend in afleveringen 3 en 5. En in aflevering 2 weergalmt precies op dat tijdstip een klok, op een zeer dramatisch moment, nl. net nadat Gilles De Coster heeft aangekondigd dat Joke met de pasvragen mag doen wat ze wil en net voordat de andere kandidaten een beetje paniekerig en overhaast op zoek gaan naar een strategie om Joke haar pasvragen afhandig te maken.

Een andere courante tegenwerping is dat de zesde-minuuthypothese niet verduidelijkt wat die zesde minuut met te laat komen te maken heeft. Daarop kan ik zowel een eenvoudig als een eerder gesofisticeerd maar esthetisch mooi antwoord geven. Het eenvoudige antwoord is dat Joke overal (d.w.z. in Tielt waar ze woont) te laat komt, omdat er in Tielt een stadsplattegrond/stratenplan van de stad Mol hangt/hing, zoals bleek tijdens een promotiecampagne enkele weken voor de aftrap van de zesde serie. De complexere verklaring houd ik voorlopig achter de hand. In plaats daarvan zal ik verderop wel enkele andere onthullingen doen die ondubbelzinnig in de richting van JOKE wijzen.

LA CHICA COMPETITIVA

Veel kijkers vinden Joke in die mate een gedreven kandidate, dat ze in haar met de beste wil van de wereld geen mol kunnen herkennen. In de aflevering van vorige week werd JOKE in het onderhoudende filmpje in de drive-inbioscoop opgevoerd zoals we haar vanaf het begin hebben leren kennen, nl. als “la chica competitiva”. Ik twijfel geen moment aan Jokes sportiviteit en dat in alle betekenissen van het woord. Maar precies dat bijzondere sportieve talent en die enorme gedrevenheid leveren haar dé perfecte dekmantel op als mol. Voor wie zich seizoen drie en mol Marc Simons herinnert: Joke is zonder enige twijfel de superkandidaat van dit seizoen. En een zeer effectieve en efficiënte mol, zoals ik straks zal aantonen, in mijn zeer korte alternatieve Follow-the-money-theorie…

PREVIEW

SPOILER


Afbeelding

Er zijn uiteraard duidelijkere hints maar ik toon deze doelbewust hier, omdat de mol soms letterlijk, net als in de zesde-minuuthypothese, slechts een fractie van een seconde opduikt en dan weer verdwijnt…

DE HYPOTHESE

De zesde-minuuthypothese is gebaseerd op volgende elementen:

- de kandidatenfiche van JOKE met daarop als slechtste eigenschap: overal 6 minuten te laat komen
- het feit dat dit het zesde seizoen is van DE MOL
- een aantal hints van het soort ‘toonbaar tijdens de laatste aflevering als bewijsmateriaal voor mollenstreken’
- een gedetailleerde tabel van de belangrijkste waarnemingen omstreeks de zesde minuut van afleveringen 1-->5


DE OVERZICHTSTABEL

Enkele toelichtingen bij de LEGENDE:

    GEEL JOKE in beeld en/of geluid: we zien en/of horen JOKE op relevante tijdstippen
    ORANJE JOKE-gerelateerde acties: we zien beelden van locaties of horen toelichtingen bij opdrachten waaraan JOKE deelneemt maar we zien noch horen JOKE zelf
    WIT Acties zonder JOKE: beelden van andere kandidaten die deelnemen aan een opdracht waarvan JOKE geen deel uitmaakt (deze categorie is logischerwijze het kleinst)
    BLAUWGRIJS !!! AFLEIDER !!!: komt (voorlopig) enkel voor in de eerste aflevering op exact 06:00

Afbeelding

Als de zesde-minuuthypothese klopt, dan is het niet onlogisch om te veronderstellen dat de makers van dit programma niet reeds vanaf aflevering 1 de kijker op dit spoor wilden zetten. Daarom, steeds hypothetisch, zien we in aflevering 1 op exact zes minuten, niet Joke maar een andere kandidaat: BAHADOR. Wie in aflevering 1 dus een makkelijke link verwacht tussen het zesde seizoen en de 6 minuten te laat op Jokes kandidatenfiche, maakt op zes minuten sharp rechtsomkeer. Ook in aflevering 2 krijgen we Joke op exact de zesde minuut niet te zien of te horen. Maar precies op dat tijdstip, net nadat GDC de RABID JOKE-opdracht heeft uitgelegd, weerklinkt er een klok/bel. In afleveringen 3 en 5 krijgen we op exact zes minuten JOKE frontaal te zien. In aflevering vier wordt de fietstocht van Pieter en Baha bruusk onderbroken door een shot van het plein met de pakjes waar Joke, samen met Pascale en Bahador aan een nieuw raadsel begint.

EEN METAFOOR EN EEN HINT

SPOILER


Afbeelding

SPOILER


Ook in aflevering 1, bij het abseilen van de CANYON COYOTE in San Miguel de Allende, zat er een duidelijke hint.
De uitspraak van Joke spreekt boekdelen. WouterC wees daar reeds eerder op in dit forum: “AFL 1 Uitspraak Joke afdaling rotswand”. De foto is van hem. Als je de eerste twee en de laatste twee woorden behoudt en de rest schrapt, dan staat er een mooie zelfbekentenis te lezen: “IK BEN (…) DE MOL”.

Afbeelding

DE ALTERNATIEVE FOLLOW-THE-MONEY-THEORIE-IN-DRIE-WOORDEN

Door de complexiteit van de opdrachten te verhogen zijn de makers van De Mol erin geslaagd om het follow-the-money-spoor quasi volledig uit te wissen. Maar reeds in de tweede opdracht van de eerste aflevering namen ze het risico om op de zaken vooruit te lopen en een alternatieve follow-the-money-theorie-in-drie-woorden te verstoppen, namelijk in de drie letterraadsels van de basketbalproef. Hoeveel inkt is er niet gevloeid over wie de rat was (Jeffrey!), of Pascale, Pieter en Lloyd (alle drie ratten volgens de Chinese astrologie!). Of verwezen de letters niet ondubbelzinnig naar Katrien, vanwege het anagram: LOPEN DUS, MOL KATRIEN? We weten ondertussen wel beter. En ook tal van andere anagrammen bleken mogelijk maar leverden geen verwijzing op naar de mol: DE MOL KAN LUI SPORTEN, IEMAND RUKT POLEN LOS, NIEMAND KULT EROP LOS, IEMAND KUST OP ROLLEN, enzovoort…

Laten we even goochelen met de letters van

DUNK R
SLOEP A
LIMOEN T

Zit er niks in dat naar Joke verwijst? Een RAT is alvast een dier. ARTS kan je er uithalen en ook DIEREN. Zelfs DIERENARTS zou kunnen, maar dan moet je de R wel tweemaal gebruiken, dus dat is een fout spoor.

SPOILER


Niet alleen de beste dief van het land, Joke, maar ook een uitstekende mol. En ook al kennen we nu jouw identiteit, je hebt het voortreffelijk gedaan en we zullen de volgende afleveringen nog enorm van je genieten.
Gebruikersavatar
29 apr 2018, 12:35
Schoon, heel schoon gedaan, Lucu.

Ook de lay-out van deze hypothese 2.0 ziet er mooi uit.
Ik voel me zelfs enigszins geflatteerd, want de vruchten van het schudden met mijn anagrammenmachien worden vermeld! :)

Het is uitkijken naar wat voor scherm Joke vanavond krijgt (als ze al aan de beurt komt tenminste).

Ik hoop ook dat Joke erin blijft en dat we kunnen blijven genieten van de aanwezigheid van de godinnengelijke supervrouw van seizoen 6.

En natuurlijk kijk ik ook al uit naar versie 3.0 van deze ZESDE-MINUUTHYPOTHESE. :)
Gebruikersavatar
29 apr 2018, 12:44
Klaartje schreef:Schoon, heel schoon gedaan, Lucu. Ook de lay-out van deze hypothese 2.0 ziet er mooi uit.

Ik voel me zelfs enigszins geflatteerd, want de vruchten van het schudden met mijn anagrammenmachien worden vermeld! :)


Dat was inderdaad doelbewust Klaartje, uit waardering voor jouw vele interessante bijdragen... :wink:
  • 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10